Skolen

Spanagers interne skole er underlagt folkeskoleloven.

Intern skole med mange muligheder…

På Spanager har vi en intern skole, hvor der pt. går 21 elever. Disse elever er inddelt i to skolegrupper, der hver især er inddelt i to grupper, således, der reelt er fire små skolegrupper.

Til hver gruppe er der tilknyttet en lærer samt en skolepædagog.

Vores interne skole er underlagt folkeskoleloven, hvilket betyder, at eleverne undervises i de fag og det antal timer, som loven foreskriver.

 

Reform og forenklede fælles mål

Her i skoleåret 2015/16 deltager Spanagers interne skole i et landsdækkende projekt sammen med undervisningsministeriet om at lave læringsmålstyret undervisning.  Målet med læringsmålstyret undervisning er, at eleverne selv skal kende deres nærmeste læringsmål i alle fag. Det påstås at: Når man ved, hvorfor man skal lære noget, så lærer man det bedre!

 

Test og prøver.

Eleverne testes af vores interne testlærer i læsning, stavning samt matematik 1-2 gange årligt. Derudover deltager vores elever i de Nationale Test. Alle elever tilbydes en hel eller delvis afgangsprøve efter 9./10. klasse.

 

IT

Vores interne skole er ”godt med”, når det handler om IT. Vi har IQ-boards (interaktive tavler) i alle klasselokaler, vi har to computerrum med stationære computere, og så har alle elever en I-pad, hvorpå der ligger en masse spændende lærings-apps.

 

Forældresamarbejde.

To gange årligt inviteres forældrene til en skole-hjem-samtale med elevens lærere. Til denne samtale informeres forældrene om deres barns skolegang. Testresultater, årsplaner, fokuspunkter og lignende gennemgås.

 

Udeskole.

Når en elev vurderes at kunne klare en almindelig folkeskole – både fagligt og socialt – visiteres eleven til de omkringliggende folkeskoler, hvorefter de inkluderes i en almindelig klasse.

 

Lejrskole.

Èn gang årligt tager hele skolen på lejrskole.  Lejrskolen er en tur, som alle eleverne og lærere ser frem til.

 

Faglokaler.

På Spanager har vi selv nogle fine faglokaler. Vi har vores eget bibliotek, der er fyldt med nye, spændende fag- og skønlitterære bøger. Et billedkunst-lokale, hvor der er mulighed for at tegne, male, lave ler-ting og meget mere. Til faget håndværk og design har vi et værksted, hvor der er rig mulighed for at fremstille hjemmelavede ting og sager.  Vi har også en lille gymnastiksal samt en udendørs fodboldbane. I parken står en trampolin, som flittigt benyttes – både i frikvarterer og i idrætstimerne. I fysikundervisningen benytter vi et fysiklokale på den nærliggende folkeskole.