Signs of Safety (SOS)

Spanager arbejder med Signs of Safety (SOS), som metode til at udarbejde behandlingsplaner og lave effektmåling.

Vi tager udgangspunkt i de 6 overordnede parametre fra udviklingsplanen (Familieforhold, udvikling og adfærd, sundhedforhold, skoleforhold, fritidforhold og andre forhold).Samme parametre anvendes i Forandrinskompasset som er en del af udviklingsplanen. Denne opbygning er for: At give alle implicerede parter(pædagoger, lærere, forældre, socialrådgiver mv.) en fælles forståelsesramme. Gøre vores effektmåling anvendelig i fht. Forandringskompasset, som Spanager arbejder med som pilotprojekt At der er en logisk struktur omkring de domumenter der udfærdiges omkring det enkelte barn Hvert notat følges af en score, som er grundlag for effektmåling i et koordinatsystem. Alle elever er oprettet med min. én parameter for skolen og én for afdelingen.