Intern Psykolog

På Spanager er der intern psykolog. Psykologen har ansvaret for de psykologfaglige aspekter af behandlingsarbejdet.

 De vigtigste arbejdsopgaver er:

· Børnesamtaler: Hver gang udviklingsplanen skal revideres – og det skal den 2 gange om året – kommer barnet forinden til en samtale hos psykologen, hvor man dels taler generelt om, hvordan barnet trives på Spanager, og dels mere konkret om udviklingen det sidste halve år, og hvad barnet har af ønsker til fremtiden.

· Undersøgelser: På Spanager testes børnene løbende med de relevante psykologiske tests. Dette sker for at kvalificere den pædagogiske praksis i skole og boafdeling. Børnene testes første gang, når de har været på Spanager i ca. et halvt år, og har vænnet sig til at være her, og derefter vi tilstræber vi at teste minimum hvert 3. år.

· Samtaleforløb: Hvis et barn på Spanager har behov for terapeutiske samtaler, aftaler man et forløb hos psykologen. Det kan også være, at man bare har brug for en enkelt eller to samtaler, for at få vendt et konkret problem eller en ubehagelig oplevelse. Nogen børn opsøger selv psykologen og beder om en snak, mens andre får en aftale via deres kontaktpædagog.

· Behandlingsmøder: Psykologen deltager i de halvårlige behandlingsmøder, og er med til at fastlægge hvilke tiltag, der skal arbejdes særligt med, i forhold til barnets udvikling.

· Supervision: Det pædagogiske personale på Spanager får fast supervision ca. 1 gang om måneden af den interne psykolog. Den faste supervision foregår i grupper, afdelingsvis. Derudover er der mulighed for at aftale individuel supervision, hvis der opstår behov for det.

· Visitation: Psykologen er fast medlem af visitationsudvalget, når der skal indvisiteres nye børn til Spanager.

· Undervisning: Psykologen underviser efter behov i relevant psykologisk teori på interne kursusdage.

· Organisationsudvikling: Psykologen er sparringspartner for ledelsen i forhold til den fortløbende udvikling af metoder og struktur på Spanager.