Forældresamarbejde

Dem, der kender børnene bedst, er forældrene, så derfor gør vi meget for at et samarbejde med forældrene kommer op at køre.

Børnenes/de unges kontaktpersoner skal, i den udstrækning det er muligt, have ugentlig kontakt til forældrene. Man snakker om, hvordan det går med barnet/den unge - både her og hjemme. Planlægning af weekender, ferier, samt hvis forældrene ønsker at komme på besøg, hvilket de altid er meget velkomne til.

Forældrene bliver 2 gange om året inviteret herned til opfølgning på børnenes udviklingsplaner, hvor sagsbehandler, kontaktperson, afdelingsleder, skolelærer og, i visse tilfælde, Spanagers Psykolog er til stede. Barnet / den unge kan i en vis udstrækning ligeledes deltage i mødet.

Hvis vi finder, at der er opbakning omkring forældrehygge, laver hver afdeling 2 gange årligt en hyggedag på afdelingen, hvor man er sammen med de andre forældre og børn. Vi leger, spiser og hygger sammen. Der vil være en efterårs- og forårshyggedag. Aktiviteterne for denne dag vil være årstids-bestemt.

Hvert år afholder Spanager en stor sommerfest. Festen er for alle børnene/de unge og deres familier, samt alle ansatte og tidligere elever. Festen afholdes en lørdag – som regel to uger før børnene/de unge sendes på sommerferie. Festen starter med kaffe og kage. Derefter vil der være aktiviteter af forskellig slags - ofte noget børnene selv har været med til at arrangere. Senere spilles der en fodboldkamp, og der køres cross. Dagen slutter af med aftensmad lavet på grill.

To gange årligt afholder skolen skole-hjem-samtaler. Forældrene informeres om deres barns skolegang – hvordan det går i den daglige undervisning, hvad der skal arbejdes med fremover, og så bliver der forelagt testresultater, hvis det er aktuelt.