Behandling

Anerkendende tilgang i en overordnet socialpædagogisk ramme
Det pædagogiske arbejde på Spanager tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang og en neuropsykologisk forståelse af børnene.
Spanager er en institution hvor strukturen og forudsigeligheden samt en anerkendende tilgang, med skyldig hensyntagen til det enkelte barns særlige forhold, er nogle af de bærende elementer i den pædagogiske praksis.

Der føres dagligt dagbog forankret i Signs of safety. Til dagbogsnotatet hører effektmåling over udviklingsplanens fokusområder. Der scores på en 1-5 likertscala, hvordan den enkelte dag er gået i fht. udviklingsplanens mål. Resultaterne anvendes bl.a. til behandlingskonferencer og efterfølgende netværksmøder. Tillige er scoresystemet en støtte i implementeringen af Forandringskompasset, som er et resultatdokumentrerende værktøj, som er under udvikling.

I forbindelse med udarbejdelse af udviklings- og opfølgningsplaner drøfter vores interne psykolog i ”børnehøjde”, hvad der går godt, og hvad barnet kan blive bedre til, ligesom barnet kan fortælle, hvad han/hun synes går godt samt ønsker/forventninger til den kommende periode. Mål og delmål fremgår af barnets/den unges udviklings/opfølgningsplan og fastsættes i samarbejde mellem Spanager og socialcenter, ligesom forældrene involveres i den endelige udformning.

Der føres dagligt dagbog forankret i Signs of safety. Til dagbogsnotatet hører effektmåling over udviklingsplanens fokusområder. Der scores på en 1-5 likertscala, hvordan den enkelte dag er gået i fht. udviklingsplanens mål. Resultaterne anvendes bl.a. til behandlingskonferencer og efterfølgende netværksmøder. Tillige er scoresystemet en støtte i implementeringen af Forandringskompasset, som er et resultatdokumentrerende værktøj, som er under udvikling.

I forbindelse med udarbejdelse af udviklings- og opfølgningsplaner drøfter vores interne psykolog i ”børnehøjde”, hvad der går godt, og hvad barnet kan blive bedre til, ligesom barnet kan fortælle, hvad han/hun synes går godt samt ønsker/forventninger til den kommende periode. Mål og delmål fremgår af barnets/den unges udviklings/opfølgningsplan og fastsættes i samarbejde mellem Spanager og socialcenter, ligesom forældrene involveres i den endelige udformning.