AART

På Spanager tilbydes eleverne Aggressions eRstatnings Træning (Adapted Aggression Replacement Training), også kaldet AART.

AART står for "Adapted Aggression Replacement Training" - på dansk: Tillært Aggressions eRstatnings Træning. Det er et intensivt evidensbaseret træningsprogram på 30 sessioner, som kombinerer social færdighedstræning, vredeshåndtering og moral-indlæring (kaldet moralsk ræsonnering). Træningen foregår i grupper på 4-6 børn. Programmet er naturligvis rigtig velegnet, hvis man har svært ved at styre sin vrede, og bliver aggressiv, men det kan også være godt, hvis man generelt har svært ved at udtrykke sine følelser, eller klare sociale situationer på en god måde. Vi har 6 uddannede AART-trænere på Spanager, og vi laver løbende træningsforløb. Det er vores erfaring, at de fleste børn og unge har stor gavn af træningen, også selvom de ikke har vanskeligheder med voldelig adfærd. Det kan nemlig også være et problem, hvis man vender vreden indad.