Velkommen til Spanager skole- og behandlingshjem

Anerkendelse, ligeværdighed, samarbejde og voksne der tager ansvar for at skabe rammer og udvikling.

Spanager er en døgninstitution for børn og unge i skolealderen. Den er ejet af Københavns kommune, og de fleste elever kommer herfra. Men vi modtager også gerne elever fra andre kommuner.

Vi har til huse i en gammel herregård, som ligger ca 10 km vest for Køge, og 40 km fra København.

Der hører 30 tønder land jord til Spanager. Vi har bl.a en stor park, fodboldbaner, crossbane, gocart-bane, og Køge Å løber gennem parken.

 

Målgruppe

Fælles for alle børnene er, at de har brug for en meget struktureret hverdag, med høj grad af overskuelighed og forudsigelighed.

Mange af børnene på Spanager har neuropsykologiske vanskeligheder af forskellig karakter - primært mental retardering og/eller ADHD.

Desuden har mange af børnene, når de kommer til Spanager, svært ved at få gode relationer til andre mennesker, og nogle af dem har en decideret tilknytningsforstyrrelse.

Vi bestræber os på hele tiden at være opdateret på forskning indenfor området, og samarbejder med den nødvendige ekspertise udenfor Spanager.

 

Målsætning

Den pædagogiske tilgang er relationsorienteret og anerkendende.

Spanagers mål med institutionens samlede indsats er at vi, i tæt samarbejde med forældrene, skaber de bedste forudsætninger for, at barnet socialt, personligheds- og skolemæssigt udvikler sig bedst muligt.

Vores mål er forankret i et syn på mennesket som et unikt individ, der ved indgangen i livet rummer dispositioner, som i mødet med omverdenen kan udvikles, afvikles eller stagnere. Dette gælder både positive og negative træk.
Det er derfor vigtigt at barnet mødes med anerkendelse og fokus på relationsopbygning og relationskompetencer.
Det er vores opfattelse, at barnets udvikling primært foregår i det sociale fællesskab.